Deventus mekanikkonsult

Deventus AB är ett konsultbolag inom finmekanisk
konstruktion och produktutveckling.
Våra kontor finns i Älvsjö och Tullinge, Stockholm.

Genom en bred kundbas med företag verksamma inom medicinsk teknik, IT, elektronik, försvar och optik har Deventus specialiserat sig till att vara en kompetent och tidseffektiv partner under produktutvecklingsfasen.
Vi utför alla sorters uppdrag från de enkla till helhetsåtaganden och har erfarenhet av utveckling och konstruktion av produkter för större och mindre tillverkningsserier. Vi löser avancerade tekniska problem och anpassar konstruktionen till rätt tillverkningsmetod i samråd med kund och industridesigner.
Det är inte bara nyutveckling av mer eller mindre komplexa produkter som kännetecknar våra konsulters vardag. Produktvård och vidareutveckling av befintliga system i syfte att underlätta montering eller att minimera antalet detaljer är uppdrag vi gärna åtar oss.
Deventus har väl upparbetade kontakter inom tillverkningsindustrin och hjälper våra kunder med igångsättning av serieproduktion och framtagning av prototyper.

Låter det intressant?
Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!